Foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer

Foreningen 'Uddannelsesinitiativet i Struer' blev stiftet i juni 2023 for at skabe videregående uddannelsesaktiviteter i Struer.

Vision for et nationalt uddannelsesmiljø for lyd i Struer

Struer vil have et nationalt uddannelsesmiljø for lyd, med et Regionalt Uddannelseskollegium i midten, og med potentiale til at tiltrække og drive hele uddannelsestilbud i tilknytning til den særlige erhvervsmæssige styrkeposition på lydområdet.

Derfor har en række centrale aktører i området nu stiftet foreningen 'Uddannelsesinitiativet i Struer'. Foreningen er en videreførsel af udviklingsprojektet Uddannelsesinitiativet i Struer, som blev igangsat af Byrådet i Struer Kommune i 2021.

Målet er at skabe:

  • Et mødested for alle uddannelser, der arbejder med lyd som en del af deres genstandsfelt.
  • Faciliteter og rammer for at studerende kan deltage i praktik, virksomhedscases, specialesamarbejde, tværfaglige moduler, camps, workshops mm.​
  • Fokus på tværfagligt samarbejde, praksisnærhed samt innovation og entreprenørskab.​
  • Fælles studieboligmiljø og community for studerende, praktikanter, projektmedarbejdere og pendlende vidensmedarbejdere i Lydklyngen​.

Aktørerne bag foreningen

Bag foreningen Uddannelsesinitiativet står Struer Kommune og en række af Struer-områdets virksomheder med Bang & Olufsen, Harman-Samsung, Phillips-Medisize og Sound Hub Denmark i spidsen.

Foreningen henvender sig til alle, der ønsker at støtte op om arbejdet med at tiltrække uddannelsesaktiviteter til området. Som medlem kan
du og din virksomhed bidrage til at skabe et fælles studiemiljø for alle studerende og praktikanter, og til at vi får skabt helt nye uddannelsesmuligheder
i området.

Du kan læse mere om foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer i vores folder: