Lyd & læring

Netværksdag / Minikonference

Lyd & læring

Netværksdag / Minikonference

Tænketank for Lyd & Læring

Med vores netværksdage ønsker vi gøre hinanden klogere på, hvordan vi på forskellig vis inddrager lydformater (herunder podcasts, men også mange andre greb og formater) i undervisningen såvel i grundskolen som på gymnasieniveau og på de videregående uddannelser. 

Netværksdagene henvender sig til alle med interesse for at arbejde med lyd og mundtlighed i didaktiske sammenhænge: Undervisere fra grundskole, gymnasier og professionshøjskoler, men også gerne læsevejledere, forskere og andre interesserede, såvel som virksomheder, der arbejder 
med lydbaserede lærings- og formidlingsformater.